Historie verzí stránky „Dělba moci“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 7. 2016, 12:45Gealfow (diskuse | příspěvky). . (1 340 bajtů) (+1 340). . (Založena nová stránka s textem „nejvýrazněji teorii dělby moci charakterizoval Ch. L. Montesquieu (dělba moci na zákonodárnou, výkonnou a soudní), ovšem o dělbě moci se zmiňuj…“)