Historie verzí stránky „Dovolená“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 12. 8. 2016, 13:47Gealfow (diskuse | příspěvky). . (572 bajtů) (+572). . (Založena nová stránka s textem „C-341/15 Maschek (rozsudek desátého senátu ze dne 20. července 2016, GA Sharpston) Sociální politika (náhrada za nevyčerpanou dovolenou) Spor se t…“)