Historie verzí stránky „Exekuce“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 19. 7. 2016, 09:29Gealfow (diskuse | příspěvky). . (551 bajtů) (+551). . (Založena nová stránka s textem „Částku, kterou poukáže třetí osoba podle dohody s povinným soudnímu exekutorovi na uspokojení vymáhané pohledávky (včetně příslušenství,…“)