Historie verzí stránky „Iura novit curia“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 19. 7. 2016, 09:27Gealfow (diskuse | příspěvky). . (4 051 bajtů) (+4 051). . (Založena nová stránka s textem „V českém soudnictví platí tradiční zásada, že soud zná právo (iura novit curia) a jeho činností je nalézání práva, a to podřazováním kon…“)