Moderační právo soudu

Z Iurium Wiki
Verze z 12. 7. 2016, 09:42, kterou vytvořil Gealfow (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Pokud odvolací soud při uplatnění moderačního práva podle § 150 o. s. ř. rozhodne bez naří-zeného jednání a žádnému z účastníků nedá…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Pokud odvolací soud při uplatnění moderačního práva podle § 150 o. s. ř. rozhodne bez naří-zeného jednání a žádnému z účastníků nedá prostor, aby se k takovému postupu vyjádřil, po-ruší svým postupem právo účastníka na spravedlivý proces, neboť mu znemožní uvést námitky a argumenty v odvolacím řízení. III. ÚS 3705/15, 19. 4. 2016