Moderační právo soudu

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Pokud odvolací soud při uplatnění moderačního práva podle § 150 o. s. ř. rozhodne bez naří-zeného jednání a žádnému z účastníků nedá prostor, aby se k takovému postupu vyjádřil, po-ruší svým postupem právo účastníka na spravedlivý proces, neboť mu znemožní uvést námitky a argumenty v odvolacím řízení. III. ÚS 3705/15, 19. 4. 2016