Historie verzí stránky „Nedokazované skutečnosti“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 11. 7. 2016, 11:58Gealfow (diskuse | příspěvky). . (1 042 bajtů) (+1 042). . (Založena nová stránka s textem „Ústavní soud připomněl svůj výklad zásady iura novit curia, vyplývající mj. z čl. 95 odst. 1 Ústavy, dle kterého je soud oprávněn neaplikova…“)