Historie verzí stránky „Nepřiměřená délka řízení“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 14. 7. 2016, 08:41Gealfow (diskuse | příspěvky). . (1 341 bajtů) (+1 341). . (Založena nová stránka s textem „Odvolací soud při řešení uvedené otázky odkázal na judikaturu týkající se nemajetkové újmy způsobené nepřiměřenou délkou řízení nebo…“)