Historie verzí stránky „Odměňování za práci“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 7. 2016, 11:49Gealfow (diskuse | příspěvky). . (1 003 bajtů) (+1 003). . (Založena nová stránka s textem „Odměna za úspěšné splnění mimořádného nebo zvlášť významného pracovního úkolu, která je nenárokovou (fakultativní) složkou platu zamě…“)