Historie verzí stránky „Označení žalovaného“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 11. 7. 2016, 09:58Gealfow (diskuse | příspěvky). . (411 bajtů) (+411). . (Založena nová stránka s textem „Formalistický postup obecných soudů, v rámci kterého je žaloba zamítnuta jen proto, že žalo-vaný je označen jako „úřad městské části“…“)