Označení žalovaného

Z Iurium Wiki
Verze z 11. 7. 2016, 09:58, kterou vytvořil Gealfow (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „Formalistický postup obecných soudů, v rámci kterého je žaloba zamítnuta jen proto, že žalo-vaný je označen jako „úřad městské části“…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Formalistický postup obecných soudů, v rámci kterého je žaloba zamítnuta jen proto, že žalo-vaný je označen jako „úřad městské části“ namísto „městská část“, je v rozporu s právem na spravedlivý proces. To platí o to více, pokud okolnosti případu poukazují na nekonzistentní přístup jak ze strany samotného žalovaného, tak ze strany soudů. II. ÚS 560/15 (1. 4. 2016)