Historie verzí stránky „Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 26. 8. 2016, 08:33Gealfow (diskuse | příspěvky). . (3 129 bajtů) (+3 129). . (Založena nová stránka s textem „Podle rozsudku Nejvyššího soudu ČR vydaného pod sp. zn. 21 Cdo 3945/2008 nemá nově uzavřená pracovní smlouva s přejímajícím zaměstnavatelem…“)