Historie verzí stránky „Předžalobní výzva“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 12. 7. 2016, 10:56Gealfow (diskuse | příspěvky). . (2 196 bajtů) (+2 196). . (Založena nová stránka s textem „Výklad § 142a o.s.ř. nesmí být příliš extenzivní, neboť tím se ztrácí ze zřetele smysl tohoto ustanovení, kterým je postih neúměrného ne…“)