Portál:Římské právo: Porovnání verzí

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 94: Řádka 94:
  
 
[[Pater familias]]
 
[[Pater familias]]
 +
 +
[[Aedil]]
 +
 +
[[Augustus]]
 +
 +
[[Digesta]]

Aktuální verze z 6. 2. 2020, 15:04

Comitia

Culpa

Dělení práva v římském právu

Římské dědické právo

Dos (Věno)

Úvod do římského dědického práva

Univerzální a singulární sukcese

Legatum

Fideicommissum

Kodicil

Držba v římském právu

Vydržení v římském právu

Kontrakty v římském právu

Kontrakty v římském právu - reálné

Kontrakty v římském právu - konsensuální

Kontrakty v římském právu - verbální

Kontrakty v římském právu - literární

Mutuum

Depositum

Commodatum

Pignus

Mandatum

Locatio-conductio

Societas

Emptio venditio

Právní subjektivita v římském právu

Reálné kontrakty nepojmenované

Magistratury

Obligační právo

Opatrovnictví

Formula

Pacta

Praetor

Prameny Římského práva

Právní jednání

Právní oblasti - ius gentium, ius honorarium a ius civile

Právo manželské

Majetková práva manželů

Poručenství

Služebnosti

Subjekty římského práva

Věc v římském právu

Vlastnictví v římském právu

Zákon 12 desek

Recepce římského práva

Recepce římského práva v Itálii

Postavení ženy v římské společnosti

Pater familias

Aedil

Augustus

Digesta