Portál:Občanské právo: Porovnání verzí

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 1: Řádka 1:
[[Právní skutečnosti]]
 
 
 
[[Právní osobnost]]
 
[[Právní osobnost]]
  
Řádka 16: Řádka 14:
  
 
[[Lichva]]
 
[[Lichva]]
 +
 +
[[Právní skutečnosti]]
  
 
[[Příkaz]]
 
[[Příkaz]]
Řádka 96: Řádka 96:
  
 
[[Právní skutečnost]]
 
[[Právní skutečnost]]
 +
 +
[[Právo na ochranu osobnosti]]

Aktuální verze z 24. 6. 2020, 13:17

Právní osobnost

Pojem právního jednání

Obchodní prostory

Slabší strana

Smlouva o plnění třetí osoby

Darování

Věcná práva k cizí věci

Lichva

Právní skutečnosti

Příkaz

Žaloba z rušené držby

Komise

Zprostředkování

Zasilatelství

Zajištění dluhu

Smlouvy se spotřebitelem

Závazek

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku

Smluvní pokuta

Nájem

Obchodní podmínky

Zánik závazku

Věcná práva

Veřejné seznamy

Věc v právním smyslu

Součást

Postoupení pohledávky

Záruka za jakost

Příslušenství

Vydržení

Právo stavby

Podílové spoluvlastnictví

Náhrada újmy na zdraví

Nabytí vlastnického práva od neoprávněného

Sankční škoda

Nemajetková újma

Náhrada škody za zpoždění letu

Náhrada škody

Smlouva o úvěru

Věcná břemena

Odpovědnost státu za škodu

Právnická osoba

Svéprávnost

Relativní neúčinnost právního jednání

Ochrana spotřebitele

Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Svépomoc

Reálná břemena

Právní skutečnost

Právo na ochranu osobnosti