Portál:Obchodní právo: Porovnání verzí

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání
(založení nového pojmu)
 
Řádka 66: Řádka 66:
  
 
[[Podíl na likvidačním zůstatku]]
 
[[Podíl na likvidačním zůstatku]]
 
Převod podílu
 
  
 
[[Smlouva o výkonu funkce]]
 
[[Smlouva o výkonu funkce]]

Aktuální verze z 8. 4. 2020, 15:48

Neplatnost rozhodnutí valné hromady

Obchodní korporace

Komanditní společnost

Společnost s ručením omezeným

Akciová společnost

Akcie

Veřejná obchodní společnost

Péče řádného hospodáře

Splnění vkladové povinnosti

Zánik obchodní korporace

Zrušení obchodní korporace

Založení a vznik obchodní korporace

Právní postavení společníků

Vnitřní organizace obchodní korporace

Přeměny obchodních korporací

Fúze

Rozdělení

Převod jmění na společníka

Změna právní formy

Přeshraniční přeměny

Přeshraniční fúze

Přeshraniční rozdělení

Koncern

Podnikatel

Emisní ážio

Prokura

Emisní kurs

Kmenový list

Družstvo

Vklad

Obchodní podíl

Kvalitativní stránka podílu

Kvantitativní stránka podílu

Podíl na likvidačním zůstatku

Smlouva o výkonu funkce

Ovlivnění

Ovládání

Kmenový list

Zatímní list

Squeeze-out

Bytové a sociální družstvo

Nájem družstevního bytu

Evropská společnost. Evropská družstevní společnost. Evropské hospodářské zájmové sdružení

Souběh funkcí v obchodní korporaci

Převod podniku

Podnik