Portál:Právo duševního vlastnictví: Porovnání verzí

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání
 
Řádka 9: Řádka 9:
 
}}
 
}}
  
{{Oddíl portálu|barva=#d00048;|nadpis=Trestný čin|
+
{{Oddíl portálu|barva=#f3754a;|nadpis=Autorské právo|
* [[Trestný čin|Pojem trestného činu]]
+
* [[Autorské právo|Pojem autorského práva]]
** [[Protiprávnost]]
+
* [[Historie autorského práva]]
** [[Okolnosti vylučující protiprávnost]]
+
* [[Prameny autorského práva]]
*** [[nutná obrana]], [[krajní nouze]], [[svolení poškozeného]], [[přípustné riziko]], [[oprávněné použití zbraně]], [[výkon dovolené či přikázané činnosti]]
+
* [[Principy autorského práva]]
** [[Obecné znaky trestného činu]]
+
* [[Autorské dílo]]
*** [[Věk v trestním právu|Věk]]
+
** [[Definiční znaky autorského díla]]
*** [[Příčetnost]]
+
** [[Druhy autorských děl]]
** [[Typové znaky trestného činu]]
+
** [[Zvláštní druhy autorských děl]]
*** [[Objekt]]
+
*** [[Počítačový program jako autorské dílo|Počítačový program]], [[Fotografie jako autorské dílo|Fotografie]], [[Databáze jako autorské dílo|Databáze]], [[Zaměstnanecké dílo]], [[Dílo vytvořené na objednávku a soutěžní dílo]], [[Kolektivní dílo]], [[Školní dílo]], [[Dílo audiovizuální a dílo audiovizuálně užité]], [[Osiřelé dílo]], [[Volné dílo]]
*** [[Objektivní stránka]]
+
* [[Autorství]]
*** [[Subjekt]]
+
* [[Obsah autorského práva]]
*** [[Subjektivní stránka]]
+
** [[Osobnostní práva autora]]
*** [[Zavinění]]
+
** [[Majetková práva autora]]
*** [[Omyl v trestním právu|Omyl]]
+
* [[Výjimky a omezení autorského práva]]
* [[Typy trestných činů]]
+
** [[Volná užití autorského díla]]
* [[Skutková podstata]]
+
** [[Zákonné licence užití autorského díla]]
* [[Pokračující trestný čin]]
+
* [[Licence a licenční smlouva]]
* [[Hromadný trestný čin]]
+
* [[Ochrana autorského práva]]
* [[Trvající trestný čin]]
+
* [[Práva související s právem autorským]]
* [[Vývojová stadia trestného činu]]
+
* [[Kolektivní správa děl autorských]]
** [[Pokus trestného činu]]
+
* [[Přestupky a trestné činy v autorském právu]]
** [[Příprava trestného činu]]
 
* [[Trestná součinnost]]
 
** [[Nepřímé pachatelství]]
 
** [[Spolupachatelství]]
 
** [[Účastenství]]
 
* [[Souběh trestných činů]]
 
 
}}
 
}}
  
{{Oddíl portálu|barva=#d00048;|nadpis=Zásady trestního práva|
+
{{Oddíl portálu|barva=#f3754a;|nadpis=Průmyslová práva|
* Zásady trestního práva hmotného
+
* [[Ochranná známka]]
** [[Zásada zákonnosti]]
+
* [[Průmyslový vzor]]
** [[Zásada subsidiarity trestní represe]]
+
* [[Patent]]
** [[Zásada odpovědnosti za zavinění]]
+
* [[Užitný vzor]]
* Zásady trestní odpovědnosti právnických osob
+
* [[Označení původu a zaměpisná označení]]
** [[Zásada nezávislé trestní odpovědnosti fyzických a právnických osob]]
+
* [[Obchodní tajemství]]
** [[Zásada přechodu odpovědnosti na právního nástupce]]
+
* [[Ochrana odrůd rostlin]]
** [[Zásada přičitetelnosti]]
+
* [[Ochrana topografií a polovodičových výrobků]]
* Zásady trestání
 
** [[Princip individualizace trestu]]
 
** [[Zásada humanismu]]
 
* Procesní zásady
 
** [[Zásada zákonného postupu v trestním řízení]]
 
** [[Presumpce neviny|Zásada presumpce neviny]]
 
** [[Zásada legality]]
 
** [[Zásada oficiality]]
 
** [[Zásada oportunity]]
 
** [[Zásada rychlosti řízení]]
 
** [[Zásada neovlivnitelnosti soudu]]
 
** [[Zásady dokazování]]
 
** [[Zásada spolupráce se zájmovými sdruženími občanů]]
 
** [[Zásada obžalovací]]
 
** [[Zásada veřejnosti]]
 
** [[Zásada ústnosti]]
 
** [[Zásada bezprostřednosti]]
 
** [[Zásada práva na obhajobu obviněného]]
 
** [[Právo na projednání věci ve svém mateřském jazyce]]
 
 
}}
 
}}
  
{{Oddíl portálu|barva=#d00048;|nadpis=Trestní proces|
 
* [[Spravedlivý proces v trestním řízení]]
 
* [[Předmět trestního řízení]]
 
* [[Subjekty trestního řízení]]
 
** [[Obviněný]]
 
** [[Obhájce]]
 
** [[Policejní orgán]]
 
** [[Státní zastupitelství]]
 
** [[Soud v trestním řízení|Soud]]
 
** [[Poškozený]]
 
** [[Zúčastněná osoba]]
 
* [[Fáze trestního řízení]]
 
** [[přípravné řízení]]
 
*** [[Záznam o zahájení úkonů trestního řízení|záznam]]
 
*** [[Fáze prověřování v trestním řízení|prověřování]]
 
*** [[zahájení trestního stíhání]]
 
*** [[Rozhodnutí v přípravném řízení]]
 
*** [[Fáze vyšetřování v trestním řízení|vyšetřování]]
 
** [[podání obžaloby]]
 
** [[hlavní líčení]]
 
* [[Řízení proti uprchlému]]
 
* [[Odklony v trestním řízení]]
 
** [[Podmíněné zastavení trestního stíhání]]
 
** [[Narovnání]]
 
* [[Dohoda o vině a trestu]]
 
* [[Zkrácené přípravné řízení]]
 
* [[Oběť trestného činu]]
 
* [[Dokazování v trestním řízení]]
 
* [[Zajištění osob a věcí pro účely trestního řízení]]
 
** [[výslech]]
 
** [[předvedení]]
 
** [[vazba]]
 
** [[ediční povinnost]]
 
* Opravné prostředky v trestním právu
 
** [[stížnost v trestním řízení|stížnost]]
 
** [[odvolání v trestním řízení|odvolání]]
 
** [[odpor proti trestnímu příkazu|odpor]]
 
** [[dovolání]]
 
** [[stížnost pro porušení zákona]]
 
** [[obnova řízení]]
 
}}
 
 
{{Oddíl portálu|barva=#d00048;|nadpis=Ukládání trestních sankcí|
 
* [[Pojem a účel trestu]]
 
* [[Systém trestů]]
 
** [[Odnětí svobody]]
 
** [[Obecně prospěšné práce]]
 
** [[Zákaz činnosti]]
 
** [[Domácí vězení]]
 
** [[Peněžitý trest]]
 
** [[Ztráta čestných titulů a vyznamenání]]
 
** [[Ztráta vojenské hodnosti]]
 
** [[Vyhoštění]]
 
** [[Propadnutí majetku]]
 
** [[Propadnutí věci nebo jiné majetkové činnosti]]
 
** [[Zákaz pobytu]]
 
** [[Zákaz vstupu na sportovní, kulturní a jiné společenské akce]]
 
* [[Ukládání trestů]]
 
* [[Zánik trestnosti]]
 
* [[Ochranná opatření]]
 
** [[Ochranné léčení]]
 
** [[Zabezpečovací detence]]
 
** [[Zabrání věci nebo jiné majetkové výchovy]]
 
** [[Ochranná výchova]]
 
}}
 
 
{{Oddíl portálu|barva=#d00048;|nadpis=Zvláštní část trestního práva|
 
* [[Trestné činy proti životu a zdraví]]
 
* [[Trestné činy proti svobodě a právům na ochranu osobnosti]]
 
* [[Trestné činy proti lidské důstojnosti v sexuální oblasti]]
 
* [[Trestné činy proti rodině a dětem]]
 
* [[Trestné činy proti majetku]]
 
* [[Trestné činy hospodářské]]
 
* [[Trestné činy obecně nebezpečné]]
 
* [[Trestné činy proti životnímu prostředí]]
 
* [[Trestné činy proti České republice, cizímu státu a mezinárodní organizaci]]
 
* [[Trestné činy proti pořádku ve věcech veřejných]]
 
* [[Trestné činy proti branné povinnosti]]
 
* [[Trestné činy vojenské]]
 
* [[Trestné činy proti lidskosti, proti míru a válečné trestné činy]]
 
}}
 
 
{{Oddíl portálu|barva=#d00048;|nadpis=Odpovědnost dětí a mladistvých|
 
* [[Provinění]]
 
* [[Rozumová a mravní vyspělost]]
 
* [[Výchovná opatření]]
 
* [[Ochranná opatření]]
 
* [[Trestní opatření]]
 
* [[Odpovědnost mladších 15 let]]
 
* [[Trestní proces u mladistvých]]
 
}}
 
 
{{Oddíl portálu|barva=#d00048;|nadpis=Trestní odpovědnost právnických osob|
 
* [[Pojem trestní odpovědnosti právnických osob]]
 
* [[Trestné činy právnických osob]]
 
* [[Sankcionování právnických osob]]
 
}}
 
  
 
[[Kategorie:Portál]]
 
[[Kategorie:Portál]]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[[Autorské právo]]
 
 
[[Autorské dílo]]
 
 
[[Autorství]]
 
 
[[Obsah autorského práva]]
 
 
[[Výjimky a omezení autorského práva]]
 
 
[[Licence]]
 
 
[[Creative Commons]]
 
 
[[Soudní ochrana práv duševního vlastnictví]]
 
 
[[Práva související s právem autorským]]
 
 
[[Kolektivní správa autorských děl]]
 
 
[[Přestupky a trestné činy v autorském právu]]
 

Aktuální verze z 18. 10. 2018, 14:51

{{#if:Autorske-pravo.png|
Chyba při vytváření náhledu: Chybějící soubor


}}Právo duševního vlastnictví

[[Kategorie:{{#if: |{{{kategorie}}}|Právo duševního vlastnictví }}]]

{{#if:1|
|}} {{#if:1|
|}} {{#if:|
|}} {{#if:|
|}} {{#if:|
|}} {{#if:|
|}}