Historie verzí stránky „Poučovací povinnost“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 11. 7. 2016, 12:02Gealfow (diskuse | příspěvky). . (821 bajtů) (+821). . (Založena nová stránka s textem „Pokud soud hodlá vycházet z jiné právní úpravy či z jiných skutkových zjištění, než mohou účastníci řízení předvídat vzhledem k dosava…“)