Historie verzí stránky „Právní skutečnosti“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 16. 4. 2017, 12:21FK (diskuse | příspěvky). . (2 314 bajtů) (+2 314). . (Založena nová stránka s textem „Právní skutečnost je faktický stav, který působí právní následek, právo s nimi spojuje vznik, změnu nebo zánik občanskoprávních vztahů. =…“)