Procesní subjekty

Z Iurium Wiki
Verze z 25. 4. 2018, 15:50, kterou vytvořil JiriStyblo (diskuse | příspěvky)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání

Obecně

Procesní subjekty jsou subjekty, které svými úkony ovlivňují průběh řízení.[1] Vedle procesních subjektů je nutné odlišovat osoby na řízení zúčastněné, které v průběhu řízení mají určité povinnosti, avšak nedisponují možností řízení jakkoliv ovlivňovat.[1]

Podle toho, zda se subjekty vyskytují v každém soudním řízení, nebo jen v některém, je dělíme na základní a zvláštní.

  1. 1,0 1,1 Svoboda, K., Šínová, R., Hamuľáková, K. a kol. Civilní proces. Obecná část a sporné řízení. 1. vydání. Praha : C. H. Beck, 2014, s. 41.