Historie verzí stránky „Rozsudek“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 3. 2017, 14:21Dostal (diskuse | příspěvky). . (2 312 bajtů) (+2 312). . (Založena nová stránka s textem „== Úvod == * rozsudek je jednou z forem rozhodnutí, jehož úprava je zakotvena v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, konkrétně v ustan…“)