Historie verzí stránky „Usnesení“

Přejít na: navigace, hledání

(teď) = rozdíly oproti nynější verzi, (předchozí) = rozdíly oproti předchozí verzi, m = malá editace

  • (teď | předchozí) 4. 3. 2017, 13:33Dostal (diskuse | příspěvky). . (861 bajtů) (+861). . (Založena nová stránka s textem „* usnesení je jednou z forem rozhodnutí, jejíž úprava je zakotvena v [https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99 zákoně č. 99/1963 Sb., občanský sou…“)