Usnesení

Z Iurium Wiki
Verze z 4. 3. 2017, 13:33, kterou vytvořil Dostal (diskuse | příspěvky) (Založena nová stránka s textem „* usnesení je jednou z forem rozhodnutí, jejíž úprava je zakotvena v [https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1963-99 zákoně č. 99/1963 Sb., občanský sou…“)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Přejít na: navigace, hledání
  • usnesení je jednou z forem rozhodnutí, jejíž úprava je zakotvena v zákoně č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, konkrétně v ustanovení § 167 až § 171. Usnesením se rozhoduje i dle zákona č. 141/1961 Sb., trestního řádu
  • usnesením se rozhoduje tehdy, nestanoví-li zákon jinak, z čehož plyne, že usnesení je základní formou rozhodování
  • usnesením se zásadně rozhoduje v procesních otázkách, výjimečně může zákon stanovit, že se i v meritu věci rozhoduje usnesením.
  • usnesením se rozhoduje zejména o podmínkách řízení, o zastavení nebo přerušení řízení, o odmítnutí návrhu, o změně návrhu, o vzetí návrhu zpět, o smíru, o nákladech řízení, a dále o věcech, které se týkají vedení řízení.