Evropský zatýkací rozkaz

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání

- představuje průlom do zásady nevydávání vlastních státních občanů, uplatní se v rámci EU

= individuální právní akt vydaný soudem členského státu EU, slouží k zatčení a předání osoby, není přímo vykonatelný (rozhodne příslušný soud na návrh státního zástupce)

- vyžadující + předávající stát => předání osoby za účelem trestního stíhání, výkonu trestu odnětí svobody a ochranného opatření spojeného s omezením osobní svobody

- nevyžaduje se oboustranná trestnost, při stíhání musí být horní hranice min. 12 měsíců, při odsouzení musí být min. na 4 měsíce

- v jednom svém nálezu řešil evr. zatýkací rozkaz i ÚS (sp. zn. Pl.ÚS 66/04 - dostupné zde - http://nalus.usoud.cz/Search/ResultDetail.aspx?id=100&pos=1&cnt=1&typ=result )