Obchodní podmínky

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Časově omezené obchodní podmínky, na které odkazovala původní oferta zhotovitele, nejsou součástí protinávrhu objednatele, který byl učiněn po skončení účinnosti těchto obchodních podmínek.

(Rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 9. 2. 2016, sp. zn. 23 Cdo 2413/2015)