Sporná řízení

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Jedná se o spor mezi účastníky (žalobce, žalovaný) o právo např. o zaplacení určité částky. Výsledkem je vyřešení sporu mezi stranami. Konflikt mezi stranami není podmínkou sporného řízení. Pro sporná řízení je typické, že jsou zahájena na návrh jednoho z účastníků. Strany mají nikoli jen povinnost důkazní, ale i povinnost nést důkazní břemeno. Rozsudek má většinou deklaratorní účinky.