Stavba

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Pojem stavba není přímo v Občanském zákoníku definována. Právní definice existuje ve veřejnoprávních předpisech, ta je ale pro soukromé právo nepoužitelná.

Typové znaky

  1. Výsledek stavební činnosti člověka (resp. nejedná se o něco vytvořeného přírodou – např. jeskyně)
  2. Materiální podstata stavby (není to například prostá díra v zemi)
  3. Vymezitelnost vůči okolnímu pozemku (resp. kde začíná a kde končí)
  4. Samostatná hospodářská funkce (účel)
  5. Kompaktnost materiálu (ne například tenisový kurt)