Univerzální sukcese

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Zásada univerzální sukcese znamená, že pozůstalost dědic získává nejen s aktivy, ale i pasivy. Dědic tedy odpovídá za všechny závazky zemřelého, bez ohledu na to, zda jsou kryty dědictvím.