Výjimky z koncentrace řízení

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání

Výjimkami z koncentrace řízení jsou:

  • Skutečnosti popřípadě důkazy jimiž má být zpochybněna věrohodnost provedených důkazních prostředků

- Je možné zpochybnit věrohodnost i nevěrohodnost.

- Zpochybněním věrohodnosti se má na mysli to, že je zpochybněna věrohodnost, ale netvrdím nic dalšího.

- Lze je uplatnit až do meritorního rozhodnutí odvolacího soudu.

- Pokud je skutečnost zpochybněna nastává nové dokazování ohledně té skutečnosti.

  • Skutečnosti popřípadě důkazy, které nastaly po přípravném, nebo prvním jednání.
  • Skutečnosti popřípadě důkazy, které nemohl účastník bez své viny včas uvést.

- Odpovědnost i za nevědomou nedbalost.

  • Nové poučení o důvodech hrozícího neúspěchu ve sporu dle §118 odst.1-3 o.s.ř.

- Jedná se o tzv. poučení o materiální podstatě koncentrace.

Na závěr je třeba zmínit, že k koncentraci nikdy nemůže dojít pokud o ní nebude účastník dle zákona poučen.