Zásada rychlosti řízení

Z Iurium Wiki
Přejít na: navigace, hledání

§ 2 odst. 4 TŘ: totéž stanoví i Úmluva a Listina. Vztahuje se na všechny OČTŘ a na všechny fáze řízení; nemůže derogovat ostatní zásady a uplatňuje se v souvislosti s ostatními zásadami, projev např. lhůty (vazba, vyhotovení rozsudku).